I denna utlysning från JPI Urban Europe handlar det om utmaningsdrivna projekt som använder sig av forskningsresultat som matcher utlysningens ämnesområden och som testar dem och drar lärdomar.

– Det är städerna själva som bestämt ämnena och vi har som krav att alla projekt ska ha minst en representant från en stad med som partner. Genom detta säkrar vi att projektens resultat blir till nytta för både dem och städerna, berättar Mari Soleröd som ingår i JPI Urban Europes arbetsgrupp för utlysningen.

Utlysningen ställer krav på samarbete mellan olika problemägare och har sin utgångspunkt i konkreta problem för att sedan ta in kompetenser för att lösa dem. Utlysningen är en pilot för så kallade «Innovation actions» som JPI Urban Europe initierat.

Från Sverige deltar Allies AB, Chalmers, Lindholmen Science Park, Linköpings universitet, Preference AB, Stockholms stad, Uppsala kommun och Uppsala universitet i de internationella konsortierna.

Projekten med deltagare från Sverige:

e-Inform & enlight:
Allies AB, Preference A, Stockholms stad

MIMIC – Minimizing impact of construction material flows in cities: Innovative Co-Creation:
Linköpings universitet, Chalmers, Lindholmen Science Park

SimpliCITY – Marketplace for user-centered sustainability services platform
Uppsala kommun och Uppsala universitet

Alla projekt i Making Cities Work

e-Inform & enlight – Digital Citizen participation and transparent decisions
MIMIC – Minimizing impact of construction material flows in cities: Innovative Co-Creation
OptiMaaS – Optimized Mobility as a Service
PlaceCity – Placemaking for sustainable, thriving cities
SimpliCITY – Marketplace for user-centered sustainability services platform
SYNCITY – Synergetic Cities for Europe

Läs mer om utlysningen

Uppdaterad den