I december 2017 inrättade regeringen Rådet för hållbara städer. Rådet, bestående av tio myndigheter samt av en representant för kommunerna, ska fungera som ett stöd i genomförandet av politiken för arkitektur- och hållbar stadsutveckling. Samverkan mellan medlemmarna är en viktig grundbult i arbetet och varje år, fram till 2022, ska Rådet för hållbara städer publicera gemensam åtgärdslista där förslag, analyser samt kommande och genomförda åtgärder redovisas.

Ordförande för rådet är Monica von Schmalensee, tidigare vd för White och numera rådgivare för Londons borgmästare. Boverket har fått i uppdrag att upprätta ett kansli som stöd i rådets arbete.

Ladda ned och läs åtgärdslistan

Uppdaterad den