- Hur bygger vi ett samhälle som är hållbart och inkluderande? Med hjälp av tydliga mål (Agenda 2030), stöttande regelverk, användande av teknik (statistik, fakta och big data, AI och automatisering), demokratiska diskussioner och genom att samverka tillsammans och stå upp mot mörka krafter, summerar Eva Schelin veckan.

Forskning till verklig nytta

Den 3 juli höll vi ett seminarium där utgångspunkten var att det finns gott om FoI-medel och mycket ny kunskap tas fram. Ändå går utvecklingen inom samhällsbyggandet långsamt, till exempel inom energieffektivisering. Om vi ska nå de högt satta målen i Agenda 2030 spelar samhällsbyggnadssektorn en avgörande roll. Men hur får vi det att hända och vilket stöd behövs?

På Teaterskeppet diskuterades energieffektivisering av vår panel

En namnkunnig panel som bestod av Anna Danell, hållbarhetschef Vasakronan, Kristina Mjörnell, affärsområdeschef Hållbara städer och samhällen, RISE, Christoffer Börjesson, Chief Digital Officer Fastighetsägarna Stockholm och Anita Aspegren, avdelningschef för avdelningen för energieffektivisering på Energimyndigheten diskuterade frågan under ledning av Åsa Julin som moderator.

Läs mer om seminariet

Medskapande workshop om hållbar social bostadspolitik

Livliga diskussioner vid borden

Under Almedalsveckan bjöd IQ Samhällsbyggnad in till en uppskattad medskapande workshop om hållbar social bostadspolitik. Ett 40-tal kvalificerade personer från olika delar av samhällsbyggnadssektorn slöt upp för att tillsammans diskutera olika aspekter på frågan.

Läs mer om workshoppen

Många vill vara med sammanfatta Almedalsveckans diskussioner om hållbara städer

Lunch som summerade Almedalsveckans diskussioner om hållbara städer

Drygt 75 personer samlades för att summera Almedalsveckans diskussioner om hållbara städer, på Teaterskeppet. Arrangörer var Sustainable Innovation, Viable Cities och IQ Samhällsbyggnad tillsammans med Riksbyggen, SABO, ÅF och White Arkitekter. Intresset var stort och kön utanför Teaterskeppet ringlade lång.

Läs mer om lunchen

Uppdaterad den