Fallstudierna visar att innovationerna skapat såväl företags- som samhällsekonomiska värden. På företagsnivå har effektiviteten förbättrats. Hos kunder och användare har man bland annat kunnat minska resurs- och materialanvändningen. Fallstudierna visar också att innovation inte är förbehållet de stora företagen. Alla kan skapa positiva effekter för det egna företaget.

Rapporten finns att ladda ner här.

Uppdaterad den