E2B2 är det största forskningsprogrammet hittills inom området energieffektivt byggande och boende. Här arbetar forskare och samhällsaktörer tillsammans för att ta fram kunskap, metoder och verktyg för effektivare energianvändning och för att utveckla byggandet och boendet i samhället.

Nu kan du söka till E2B2 och få medel för din projektidé. Utlysningen, som är öppen från den 6 september till den 6 november, välkomnar ansökningar inom hela programbeskrivningen.

Några områden pekas dock ut som extra intressanta:

  • Marknadsnära utvecklingsprojekt
  • Samhällsplanering och arkitektur
  • Analys av näranollenergibyggnader

Tips! Se filmen om utlysningen och lär dig mer om vad du behöver tänka på när du ansöker.

Till filmen och utlysningen

Uppdaterad den