JPI Urban Europe är ett initiativ för forskning och innovation där finansiärer från EUs medlemsländer samverkar. Just nu pågår ett arbete med att ta fram en ny agenda för forsknings- och innovationsinsatserna inom initiativet från 2020 till 2026 - SRIA 2.0 (Strategic Research and Innovation Agenda). Ett steg i denna process är att genomföra nationella konsultationer kring det utkast till agenda som tagits fram. Viable Cities tillsammans med JPI Urban Europe är intresserade av utomstående synpunkter och bjuder därför in till en workshop den 24 september i Stockholm.

Fokus i konsultationen utifrån utkastet till SRIA är de fem dilemman som utpekas (Digital Transitions and Urban Governance, Liveable and Functional Urban Areas, Urban Robustness and Turbulence, Land-use and Urban Infrastructures, Public Spaces and Inclusive Urban Neighbourhoods) och insatserna för forskning och innovation.

Tid: Måndagen den 24 september kl 12 - 15

Program
11:30-12:00 Registrering
12:00-12:45 Introduktion med lunch: Viable Cities & JPI Urban Europe
12:45-14:50 Workshop: framtida forskning och innovation JPI Urban Europe
14:50-15:00 Avslutning


Plats: Viable Cities, KTH, Teknikringen 10B, Stockholm

För mer information och anmälan klicka här.

Uppdaterad den