Om priset

Priset Årets Samhällsbyggare har delats ut sedan 2013. Den 2 oktober delades årets pris ut vid middagen i samband med seminariekonferensen Samhällsbyggnadsdagarna. Priset är, förutom den hedervärda titeln, en statyett av konstnären Carl-Gustaf Ekberg.

"Hon har, med sitt långsiktiga arbete, utvecklat de företag hon varit verksam i och de gemensamma satsningar som lyfter hela samhällsbyggnadssektorn och tydliggör sektorns roll i hela samhället. Hon var en av de drivande bakom bildandet av IQ Samhällsbyggnad och sitter i ett flertal styrelser där hennes arbete bidrar till att utveckla samhällsbyggnadssektorn. Dessutom verkar hon för ett hållbart samhälle genom att satsa på forskning och utbildning som driver samhället framåt."

Så lyder motiveringen till att Ulrika Francke har tilldelats utmärkelsen Årets samhällsbyggare 2018.

Ulrika Francke har idag en rådgivande roll hos Tyréns och är ordförande i för IVA:s avdelning för Samhällsbyggnad. Hon är även ordförande för programkommittén för Formas tioåriga nationellt forskningsprogram inom hållbart samhällsbyggande samt sitter i styrelsen för Swedbank och Hexagon där hon aktivt bidrar till att samhällsbyggnadssektorn är synlig utanför själva sektorn. Hon var tidigare VD för Tyréns i 10 år och utvecklade företaget det stora och stabila konsultföretag det är idag. Hon har sett till att bland annat Tyréns satsat alltmer på forskning och utveckling. Innan Tyréns arbetade hon bland annat som VD för SBC/Bostadsrätterna, stadsbyggnadsdirektör i Stockholm och gatu- och fastighetsdirektör i Stockholm.

Juryn 2018 har bestått av:

Biljana Pehrsson, VD Kungsleden
Lise Langseth seniorkonsult
Erik Selin, VD Balder
Stefan Engdahl, chef för planering på Trafikverket
Jan Wejdmark, ordf. Samhällsbyggarna
Sara Haasmark, VD Samhällsbyggarna

Uppdaterad den