- Det har varit tre otroligt dynamiska, lärorika och spännande år och jag är väldigt tacksam över att jag fått leda IQ Samhällsbyggnad på den resa som vi gjort de senaste åren, säger Eva Schelin. En stor behållning har varit samarbetet med kollegor, medarbetare, styrelse, medlemmar och samhällsbyggare i hela landet.

- Under Eva Schelins ledning har IQ Samhällsbyggnad på olika sätt utvecklat och etablerat rollen som medlemsorganisation och samverkansarena för forskning och innovation inom samhällsbyggnadssektorn. Exempel på detta är inspelet till den forskningspolitiska propositionen som resulterade i samhällsbyggnadsmiljarden, medverkan i regeringens samverkansgrupp Smarta Städer och fortsatt förtroende för IQ Samhällsbyggnad att leda flera strategiska forskningsprogram inom hållbart samhällsbyggande, säger Mari Broman ordförande i styrelsen för IQ Samhällsbyggnad. Vi önskar henne lycka till i den nya rollen.

Styrelsen har påbörjat en process för rekrytering av ny vd.

Uppdaterad den