Om Kommunnätverket

För IQ Samhällsbyggnads kommunmedlemmar finns ett nätverk som främjar ett effektiv kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan kommuner. Nätverket startade i mars 2017.

Seminariet bjöd inledningsvis på fyra korta inspel från kommunrepresentanter. Inspelen speglade de erfarenheter, utmaningar och framgångsfaktorer från deltagarnas arbete i sina respektive hemkommuner med innovationsstrategier och implementeringar på stadsdelsnivå och innovationsupphandling med mera. Det femte inspelet handlade om den skrift Kommuner och forskning i samverkan – 14 goda exempel i Skåne, som Kommunförbundet Skåne tagit fram.

I den efterföljande diskussionen som lyfte fram gemensamma erfarenheter på en strukturnivå deltog även Erica Eneqvist, forskare på RISE som följt nätverkets arbete.

Moderator Eva Schelin med Marja Boström från kommunförbundet Skåne.

Seminariet avslutades med en paneldiskussion med forskningsfinansiärer från Formas, Vinnova, Energimyndigheten, Boverket och Naturvårdsverket om kommunernas roll för att driva på innovation och utveckling i städer generellt och specifikt hur nuvarande och planerade FoI-initiativ kan stötta i det arbetet.

Läs mer om seminariet, ta del av bilder och presentationer

Uppdaterad den