Användningen av nya tekniska lösningar i stadsutvecklingen är ett sätt att anpassa samhället för att ha en hållbar stadsutveckling och att öka effektiviteten i stadens funktioner.

– Intresset är stort och de här projekten visar hur vi praktiskt kan använda digitaliseringens möjligheter. Vi har fått många fler ansökningar än vi kunnat bevilja och sammantaget vittnar de om nytänkande och kreativitet. Det är just det som är en del av poängen, att bryta tankemönster och vara kreativ, säger Müge Apaydin, projektledare på Naturvårdsverket.

Sedan 2016 har drygt 50 projekt fått stöd till förstudier som fokuserar på användning av ny miljöteknik. De omfattar många aspekter av staden som energiförsörjning, avfallshantering, byggande, transporter, vatten och avlopp, digitala verktyg, odling och ekosystemtjänster och stadsplanering. Ett tiotal projekt är slutförda och planerar att gå vidare till investeringsfasen. Totalt har cirka 68 miljoner fördelats. Stödet är ett uppdrag av regeringen och genomförs i samverkan med Boverket och Energimyndigheten.

Stödet till stadsinnovationer är en del av Naturvårdsverkets innovationsarbete där vi driver på utvecklingen för ökad användning av transformativa och hållbara lösningar för infrastruktur, hållbar stadsutveckling och klimatåtgärder.

Mer om projekten och stöd till stadsinnovationer

Uppdaterad den