Smart Built Environment, som samordnas av IQ Samhällsbyggnad, har under 2018 genomgått sin första utvärdering. Samtidigt har också de strategiska innovationsprogrammen MedTech4Health, InfraSweden2030, Drive Sweden och RE:Source utvärderats. Vi är stolta att kunna berätta att utvärderingen visar att vi genom programmen lyckas väl med att skapa en nationell kraftsamling.

De fem strategiska innovationsprogrammen skapar nationell kraftsamling, är väletablerade och har god potential att skapa förnyelse inom respektive innovationsområde. Utvärderingen visar också att programmen arbetar på ett öppet och transparent sätt som bidrar till att attrahera nya aktörer till programmen. Samtliga program ges även förslag på förbättringar som kommer utvärderas på nytt om tre år.

Utvärderingen har genomförts under 2018 och nu har 16 av de 17 strategiska innovationsprogrammen utvärderats en första gång. Syftet med den första utvärderingen som genomförs tre år efter programstart, är bland annat att se hur väl programmen etablerats, vilka styrkor och vilken förbättringspotential som finns.

Läs hela utvärderingen här!

Uppdaterad den