Utan en fungerande transportsystem dör staden, ändå är just innovationer i transportsystemet bland det svåraste att få till. Det finns transportåtgärder och investeringar som i princip alla forskare tror på men som ändå inte genomföras eftersom det saknas politisk vilja, finansiering eller folkligt stöd.

En nyutgiven antologi från Oxford University Press presenterar erfarenheter från åtta världsstäder som visar hur de mot alla odds lyckades genomföra transformativa förändringar i transportsystemen och transportpolitiken och få till stånd åtgärder som de flesta trodde var omöjliga. Stockholms trängselskatter diskuteras som exempel på hur flera decenniers kamp mellan motstridiga intressen och aktörer lyckades till slut att skapa ett system som har påverkat de mest grundläggande förutsättningar för politiskt samspel i hållbar samhällsbyggnaden. IQ Samhällsbyggnads medarbetare Amy Rader Olsson har skrivit kapitlen om Stockholm tillsammans med Diane E. Davis, Harvard University.

Boken kan beställas här

Uppdaterad den