Stödet upphör

Riksdagen har, i samband med beslut om statens budget för 2019, beslutat att avveckla vissa av de bostadspolitiska stöden, däribland stödet för innovativt och hållbart bostadsbyggande. Riksdagens beslut innebär att inga ansökningar får beviljas efter den 31 december 2018.

Stödet gick att söka under hösten 2018 för att utveckla eller använda en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process. Totalt kom det in 152 ansökningar varav 60 har beviljats stöd. Sökande har framför allt varit företag, men även universitet, kommuner och föreningar har sökt stöd.

De beviljade projekten avser både förstudier och genomförandeprojekt och har fokus på experimentell utveckling, forskning eller processinnovation.

Läs mer om vilka projekt som fått medel beviljade

Uppdaterad den