Om innovationsföretagen

Innovations­företagen representerar 765 medlems­företag, som tillsammans har cirka 37 000 anställda. Uppdraget är att skapa förutsättningar för en världsledande arkitekt- och ingenjörsbransch.

Så här skriver branschorganisationen om de förändringar som nu görs:

"Genom förbundsbildningen får Innovationsföretagen en egen plattform inom Almega och Svenskt Näringsliv. Det ger en starkare röst åt vår sektor. Det ger oss även större möjligheter att samordnat driva bransch- och arbetsgivarfrågor.

Vårt moderna samhälle står inför flera utmaningar. Vi behöver ställa om till ett hållbart samhälle. Vi behöver bygga smarta städer när urbaniseringen fortsätter i snabb takt. Och vi behöver bejaka innovation, kreativitet och digitalisering i den omställningen.

Namnbytet sker för att tydligare visa på den roll vår sektor har i omställningen. Genom gediget arkitekt- och ingenjörskunnandet identifieras smarta och innovativa lösningar på komplexa utmaningar. Detta vill vi ta fasta på.

Innovationsföretagen kommer likt tidigare att driva viktiga frågor om kompetensförsörjning, utveckling av utbildningssystemet, standardkontrakt och upphandlingsfrågor. Vi kommer därtill att lägga ökad vikt vid att synliggöra det värdeskapande vår sektor ger till samhälle och näringsliv. Dessutom kommer vi att hårdare driva frågor kopplat till förutsättningarna för innovation och kreativitet.

Innovation är avgörande för Sveriges konkurrenskraft. Därför behövs ett särskilt förbund för de kunskapsintensiva företagen som med innovation utvecklar företag och samhälle. Tack vare dessa företag är innovationsgraden i det svenska samhället i världsklass."

Uppdaterad den