Det kommer vara möjligt att söka finansiering för projekt upp till två år om maximalt två miljoner kronor per projekt. Formas kommer totalt att dela ut 20 miljoner kronor för åren 2019-2020.

Enligt en preliminär tidplan kommer utlysningen att öppna den 7 februari 2019 och stänga den 2 april 2019. Beslut om beviljade projektfattas den 26 september 2019.

Ett informationswebbinarium om utlysningen planeras till den 14 februari klockan 10.30.

Formas efterlyser projekt som anknyter till ett eller flera av de teman och perspektiv som lyfts fram i forskningsagendan Forskning för ett integrerad och hållbart samhällsbyggande.

Projekten ska bygga vidare på pågående eller nyligen avslutade forskningsprojekt. Den tidigare forskningen behöver inte vara finansierad av Formas. Projekten ska också utgå från befintlig kunskap och teori om överföring av forskning till praktik. Forskningsutförare, kommuner och andra offentliga organisationer kommer att kunna söka medel. Resultaten från de finansierade projekten ska kunna användas och vara till nytta för olika sorters användare (kommuner, myndigheter, företag, civilsamhälle, forskare). Utlysningen görs inom ramen för det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande.

Uppdaterad den