Om K2

K2 är Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. Där möts akademi, offentliga aktörer och näringsliv för att tillsammans diskutera och utveckla kollektivtrafikens roll i Sverige.

Satsningen möjliggör att flera nya stora forskningsprojekt och doktorandprojekt kan genomföras. Projekten ska belysa problem som definieras i dialog mellan forskare och berörda aktörer i och kring kollektivtrafiken.

Projekten ska belysa problem som definieras i dialog mellan forskare och berörda aktörer i och kring kollektivtrafiken.

Läs mer om satsningen på K2:s webbplats.

Uppdaterad den