Lars Redtzer är ordförande i Nyttiggörandeutskottet

Hur skulle du beskriva utskottets arbete?

– Det var ett stort intresse av att vara med i utskotten. Nu har vi har ett utskott som består av 20 personer – det är en bred grupp som består av alla möjliga kompetenser inom sektorn Vi har nu i början olika bilder av vad utskottet ska göra. När vi väl satsar pengar från både statens och företagens håll på forsknings och innovation och det görs utredningar kring angelägna områden ska vi bli betydligt bättre på att förvalta den kunskap som tas fram och se till att den leder vidare till någonting annat, antingen till färdiga produkter eller till något som man kan forska vidare på ett systematiskt sätt. När jag har jobbat med de här frågeställningarna tidigare så tas det ofta fram väldigt bra material men det finns större växlar att göra än att bara ta fram en rapport som kanske någon tittar i och tar bitar ifrån. Vi skulle kunna bli bättre på att få effekt från det vi gör.

Skulle du säga att det är en av de stora utmaningarna?

– Definitivt, och där försöker vi ju att hitta ett ”mindset” kring hur vi ska jobba med nyttiggörande. Vid nästa möte ska vi skapa något som vi kallar receptsamling, bildligt och möjligtvis bokstavligt, över hur vi ska ta saker vidare. Jag skulle vilja se att när man söker pengar för att genomföra forskning och utveckling inom samhällsbyggnad ska man redan i det skedet försöka tänka till kring hur vi ska ta slutprodukten vidare och hur ska det spridas. Ska vi ta fram någon sorts webbutbildning, ska vi kalla till ett seminarium eller ska det bli underlag till nästa utlysning? Alltså att hitta de framgångsrika koncepten och samla ihop dem till en och samma ”receptsamling”. Där kan man som beställare ställa krav på forskare eller utvecklare att man faktiskt ska välja ett eller flera recept kring hur man tänker sig att materialet ska gå vidare. Hur man gör det är lite klurigt men det är så vi ser att det kan se ut. Vi håller nu på att ta fram en struktur på hur receptsamlingen kan se ut. Om du tänker dig en kokbok så står det i den vilka verktyg du behöver och vilka ingredienser du behöver, sen står det hur du tillagar allt. Den strukturen skulle jag vilja ha, det är något vi ska se över och se om vi kan ta fram.

Varför vill just du leda utskottet?

– Jag har jobbat en del inom utveckling av sektorn men inte som forskare, dock har jag varit med i omgivningen och varit en beställare av forskningsprojekt. Men jag har alltid varit lite fundersam över om vi får vi nytta av pengarna som vi faktiskt satsar? En tes som jag har är att vi dessvärre skriver mer än vad vi läser och om man skulle kunna få det skrivna ordet förmedlat på ett sådant sätt som jag kan ta till mig, det är lite utmanande i sig. Men det är ett väldigt stort teamwork i det här, mycket kring IQ Samhällsbyggnad och [dem] som jobbar i den omgivningen som har erfarenhet av olika konstellationer, att hantera denna typ av grupperingar. Men även att vi i utskotten tillsammans gör det här, det är lite utmaningar i att vi inte skapar en grupp som bara gör någonting i samband med att vi träffas. Utan att det är något som vi måste försöka hålla vid liv hela tiden och att hitta nya metoder för det, nya kommunikationsvägar till exempel.

Om man får spekulera lite vad är det som krävs för att, som du säger, att få folk att läsa istället för att bara skriva?

– Att man ser nyttan av forskningen och att på ett enkelt sätt kan få resultat distribuerat till sig. Skulle jag få saker i de här rapporterna successivt serverade till mig på ett bra sätt i rätt miljö. Så skulle det leda till att man faktiskt kan i förlängningen börja nosa på det och fördjupa mig mer. Det är en matchningsfråga, att plantera rätt formuleringar så att det blir en brygga till att ta nästa steg.

Vad är det roligaste med att arbeta med nyttiggörande?

– Att se att kunskap verkligen kommer till användande. Eftersom det görs så mycket bra tänk på så många håll och kanter. Jag vill skynda på nyttiggörandet. Istället för att det kommer en rapport som man slumpmässigt springer på bara för att man ser en intressant rubrik så skulle jag vilja att man kunde få resultaten serverade till mig på ett bra sätt som gör att jag kan ta dessa till mig. Antingen så att forskningen kan förädlas eller ut till affärer och i förlängningen även exportmöjligheter. Det känns så fantastiskt att få vara med och påverka i det hållet och det finns en stor potential att göra det.

Text och bild: Malin Danielsson

Uppdaterad den