Agendan lanserades på policy-konferensen "Urban Transitioning – A Joint Adventure" i Bryssel den 12 februari.

För att på bästa sätt kunna använda sig av kunskapen och expertisen om urban utveckling har JPI Urban Europe antagit en utmaningsdriven metodik. I SRIA 2.0 beskrivs fyra dilemman som behöver hanteras:

• Hur ska vi skapa inkluderande offentliga rum?
• Hur ska infrastrukturen i städerna vara uppbyggd?
• Hur klarar vi extrema väder med bibehållen resiliens?
• Hur använder vi digitala verktyg för ett hållbart samhällsbygge?

Läs mer om agendan på JPI Urban Europes webbplats

Läs och ladda ner SRIA 2.0

De fyra dilemmana har under december och januari diskuterats på webbinarier "Urban Lunch Talks", som JPI Urban Europe har arrangerat. Det finns möjlighet att del av webbinarierna i efterhand.

Den nya agendan kommer att presenteras under ett seminarium senare i vår i Stockholm.

Uppdaterad den