Tid, budget, arbetsmiljö, samverkan och innovation är några kriterier som bidrog till vem som skulle bli vinnare av Årets Bygge 2019. Det är de 20 bästa byggprojekten i Sverige, som slutfördes under 2018, som har gjort upp om titeln. Det är tidningen Byggindustrin som står bakom tävlingen.

Juryns motivering lyder:

"Vinnaren av Årets Bygge 2019 har lyckats med ett komplicerat och omfattande projekt. Projektgruppen har haft höga ambitioner vad gäller utveckling av samverkan, arbetsklimat och säkerhetstänk – och lyckats. Projektet har därutöver blivit klart före utsatt tid och till

Juryn för Årets Bygge 2019:

Mårten Lindström, More 10 AB, ordförande, Eva Schelin, tidigare IQ Samhällsbyggnad, Lisa Daram, Lisa Daram Arkitektur och text AB, Tommy Lenberg, Byggherrarna, Thomas Lundgren, Svensk Byggtjänst, Staffan Åkerlund, Tidningen Byggindustrin, Magnus Everitt, Installatörsföretagen.

Läs mer om tävlingen och de nominerade bidragen

Uppdaterad den