Webbinarium

Ett webbinarium med information om utlysningen och möjlighet att ställa frågor kommer att hållas 24 april klockan 10.00–12.00, via formas.se. Webbinariet kommer att gå att se i efterhand.

Med vistelsemiljöer åsyftas den byggda miljöns mellanrum, utkanter och omland, och utlysningens fokus ligger på hur dessa platser kan bidra till omställningen till ett mer socialt och ekologiskt hållbart samhälle.

Det går att söka finansiering för projekt som är upp till fyra år långa och har en budget på maximalt 2 miljoner kronor per år, vilket ger en total budget på som mest 8 miljoner kronor per projekt. Utlysningen stänger den 28 maj.

Tre teman

Inom utlysningen finns tre vägledande teman:

  1. Blågrön infrastruktur
  2. Transportsystem för alla
  3. Mötesplatser och offentliga rum

Inom det första temat uppmuntras ansökningar som undersöker hur blågrön infrastruktur kan integreras i gestaltningen av vistelsemiljöer i samhällen av olika storlekar.

Temat Transportsystem för alla uppehåller sig vid att rörelser och flöden mellan vistelsemiljöer sker på ett ekologiskt hållbart sätt och att platser och mobilitetslösningar är tillgängliga för olika sociala grupper i samhället.

Inom temat Mötesplatser och offentliga rum uppmuntras ansökningar som undersöker hur dessa typer av utrymmen kan stärka samhällslivets kvaliteter.

Utlysningen ingår i det nationella programmet för hållbart samhällsbyggande och relaterar till samtliga teman och perspektiv som lyfts i samma programs agenda.

Formas webbplats finns mer information om utlysningen inklusive den fullständiga utlysningstexten.

Uppdaterad den