Läs mer om Utlysning för digitalisering och industrialisering för ett hållbart samhällsbyggande på Formas webbplats.

I utlysningen söker Smart Built Environment forsknings- och innovationsprojekt för fortsatt digitalisering och industrialisering för ett hållbart samhällsbyggande. Utlysningen är bred och omfattar programmets alla temaområden: Innovationer och nya tillämpningar, Värdekedjor och affärsmodeller, Informationsinfrastruktur och Kunskap och kompetens.

– Syftet med utlysningen är möjliggöra större och längre projekt inom programmet som kan öka takten i den digitala transformationen. Målet är att öka kunskapen i samhällsbyggnadssektorn, öka takten i utveckling av innovativa processer och tillämpning av resultat. Vi vill också gärna för programmet nya aktörer, som till exempel kommuner eller aktörer från andra branscher. Vi välkomnar också start-ups och andra innovationsdrivna aktörer, säger Kristina Gabrielii, t.f. programchef för Smart Built Environment.

Utlysningen omfattar en finansiering på 30 miljoner kronor plus krav på samfinansiering från de sökande organisationerna på minst 50 procent av projektens kostnader. Det innebär att utlysningen genererar projekt omfattande cirka 60 miljoner kronor. Det går att söka mellan 0,5 och 4 miljoner kronor i projektbidrag och projekten kan pågå som längst under 3 år.

Utlysningen riktar sig till företag, offentlig verksamhet, universitet och högskolor samt institut. Minst två parter ska medverka i ansökan och minst en projektpart ska komma från näringslivet eller offentlig verksamhet.

Sista ansökningsdag är den 29 april. Beslut om vilka projekt som får medel fattas omkring den 20 juni och projekten kan starta redan i juli.

Mer information om utlysningen

www.formas.se finns hela utlysningstexten publicerad.

Kontaktpersoner:
Kristina Gabrielii, t.f. programchef, Smart Built Environment, 070-259 56 57
kristina.gabrielii@iqs.se

Katarina Buhr, forskningssekreterare, Formas, 073-068 60 08
katarina.buhr@formas.se

Uppdaterad den