Vill du veta mer om vad som hände hos hos 2018?

Ladda ned och läs IQ Samhällsbyggnads årsberättelse!

Styrelseordförande Mari Broman inledde årsstämman med att hälsa alla välkomna till en eftermiddag med ett intressant program.

Efter den formella årsstämman presenterade Mari Broman statssekreterare Elin Olsson som talade om regeringens bostadspolitik och de utmaningar som Sverige står inför inom stadsbyggande. Efteråt svarade Elin Olsson på frågor från en nyfiken och engagerad publik.

Elin Olsson

Nästa punkt på programmet handlade om IQ Samhällsbyggnads utskott och hur uppstartsarbetet gått. Mari Broman intervjuade utskottsordföranden som berättade att arbetet i utskotten kommit igång bra och kännetecknas av ett stort engagemang hos alla ledamöter.

Som avslutning på årsstämman genomfördes en engagerande workshop under ledning av Anna Land och David Bonn Stoltz, IQ Samhällsbyggnad, kring sektorns gemensamma inspel till den kommande forskningspolitiska propositionen.

Ny styrelse

Under årsstämman valdes två nya ledamöter till styrelsen – Susanne Nielsen Skovgaard, direktör och chef för Strategisk Utveckling inom Trafikverket och Sven Junkers, chef för Skanska Teknik. Mari Broman omvaldes som styrelseordförande. Styrelsen består nu av:

Mingel under kaffepausen

• Mari Broman, ordförande
• Anna Bergström, arkitekt SAR/MSA Jernhusen
• Britta Blaxhult, mark- och projektförvärvschef Einar Mattsson
• Sanna Edling, projektchef stadsdelen Kungsängen och Västerås Resecentrum i
Västerås stad
• Sven Junkers, chef Skanska Teknik
• Tina Karrbom Gustavsson, docent och lektor i projektkommunikation, KTH
• Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige
• Christina Lindbäck, miljö- och kvalitetschef NCC
• Susanne Nielsen Skovgaard, chef strategisk utveckling, Trafikverket
• Niklas Sörensen, vd Ramböll Sverige
• Magnus Tengberg, affärsområdeschef Fastighetsutveckling Vasakronan, Göteborg

Anita Aspegren

Efter årsstämman följde ett öppet seminarium där vd Anita Aspegren talade om aktuella frågor för IQ Samhällsbyggnad och hur föreningen ska fortsätta att samla och mobilisera sektorn på ett modernt sätt.

Dan Hill, Director of Strategic Design på Vinnova följde och berättade om strategisk design som verktyg att möta komplexa samhällsutmaningar i 2000-talets städer, samt hur teknologi kan påverka hur städer utvecklas och planeras i framtiden.

Eftermiddagen avslutades med mingel.

Uppdaterad den