Under våren arbetar vi med att etablera relationer till nya kontaktpersoner på till exempel olika departement och hos aktörer som är intressanta att samverka med. Vi identifierar även prioriteringar som diskuteras i forsknings-, innovations- och utbildningssammanhang. Utifrån detta, tillsammans med medlemmarnas synpunkter, tas ett antal prioriterade frågor fram och ett formellt inspel ska skrivas och förankras under hösten. Läs mer om vårt arbete med inspelet till den kommande propositionen.

Vi bjuder nu in till två öppna workshoppar i syfte att få in synpunkter, erfarenheter och önskemål från en bredd av aktörer inom samhällsbyggnadssektorn. Ta chansen att lyfta fram sektorns viktiga utvecklingsfrågor, behov och utmaningar inför nästa forskningspolitiska proposition!

Stockholm: Torsdagen den 13 juni, kl 13.00-16.30 i Ljusgården, Drottninggatan 33. Inspirationstalare: Olga Kordas, programchef för det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities.
Anmäl dig till workshop i Stockholm

Malmö: Onsdagen den 21 augusti, kl 13.00-16.30, Installatörsföretagen, Navigationsgatan 1 A. Inspirationstalare är Helena Bjarnegård, Riksarkitekt, Boverket.
Anmäl dig till workshop i Malmö

Uppdaterad den