I samband med JPI Urban Europes nya program Positive Energy Districts (PED) anordnades förra veckan ett webbinarium om hur PEDs bör definieras och kopplas till integrerade urbana strategier och klimatmål. Diskussioner kring hur man definierar ett gemensamt ramverk var i fokus då det finns flera europeiska synsätt på ämnet (vilket framgår i sammanställningen av nuvarande initiativ: Booklet of Positive Energy Districts). Ett PED-ramverk måste täcka städernas faktiska behov och utmaningar, hantera motstridiga mål, vara noggranna för att fastställa tydliga genomförandestrategier och samtidigt vara tillräckligt brett för att inkludera olika lokala eller regionala förutsättningar för PEDs över hela Europa.

I webbinariet deltog en panel med tre experter inom området som gav deras vision om vad som behöver ske inom den närmaste tiden för att initiativet ska utvecklas i rätt riktning. Deltagarna fick även ställa frågor och diskussionerna handlade bland annat om vilka aktörer som har vilket ansvar och hur vi skapar lokalt politiskt engagemang. Fler webbinarier om PEDs kommer att hållas inom en snar framtid (håll utkik här).

Webbinariet var det femte avsnittet i serien Urban Lunch Talks som syftar till att sprida information om JPI Urban Europes satsningar och forskningsresultat, tidigare avsnitt har handlat om de fyra urbana dilemman som är grunden i programmets uppdaterade forskningsagenda, SRIA 2.0. Se tidigare avsnitt här.

Se webbinariet på JPI Urban Europes hemsida

Presentationer:

Diskussionfrågor
Hans-Günther Schwarz, Chair of SET Plan Action 3.2/BMVIT
Annemie Wyckmans, Chair of EERA JPSC/NTNU
Petra Schöfmann, Expert Energy Center/Urban Innovation Vienna

Uppdaterad den