- Det finns en bred politisk samsyn hur reglerna för byggnaders energianvändning ska se ut. Byggreglerna kommer bli långsiktiga, stabila och möjliggör för hållbara former av uppvärmning att konkurrera på lika villkor, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman i ett pressmeddelande.

Läs hela pressmeddelandet på regeringen.se

Uppdaterad den