– Sveriges innovationsförmåga och konkurrenskraft är en förutsättning för att lösa våra samhällsutmaningar, att säkra välfärden och skapa en hållbar utveckling, säger statsminister Stefan Löfven, i ett pressmeddelande.

Förutom statsminister Stefan Löfven ingår också statsråden Isabella Lövin, Magdalena Andersson, Ibrahim Baylan och Matilda Ernkrans i innovationsrådet.

Nya ledamöter

Innovationsrådet är ett forum för samverkan mellan olika grupper och sektorer för utveckling av regeringens breda innovationsarbete. De nya externa ledamöterna som tar plats i Nationella innovationsrådet denna mandatperiod besitter olika erfarenheter och kompetens. Deras uppgift är att utifrån sina erfarenheter och perspektiv från näringsliv, akademi och andra delar av samhället bidra med synpunkter och råd på regeringens innovationsarbete.

Förteckning över ledamöter

Katarina Ageborg, VD AstraZeneca Sverige AB
Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige
Sophia Bendz, partner Atomico samt investerare
Åsa Bergman, VD och koncernchef Sweco AB
Alrik Danielson, VD och koncernchef SKF-koncernen
Samuel Engblom, samhällspolitisk chef TCO
Lena Miranda, VD Science Park Mjärdevi
Daniel Sachs, VD Proventus
Sylvia Schwaag Serger, professor och prorektor Lunds universitet
Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör Sahlgrenska sjukhuset
Hans Westlund, professor i urbana och regionala studier vid KTH samt professor i entreprenörskap vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Uppdaterad den