Foto: Geoforum Sverige

Susanne Nellemann Ek har en bred och gedigen bakgrund som kopplar ihop digitalisering med hållbarhetsfrågor inom samhällsbyggande. Hon har även stor erfarenhet av att driva utvecklingsarbete.

Susanne Nellemann Ek tillträder under hösten 2019. Hon får sin anställning på IQ Samhällsbyggnad som tillhandahåller vd-tjänsten till BIM Alliance, och kommer även att ägna en del av sin arbetstid åt sektorsövergripande forsknings- och innovationsfrågor.

– Det är mycket glädjande att vi har kunnat rekrytera Susanne Nellemann Ek som ny vd för BIM Alliance. Hon har ett stort driv, helt rätt bakgrund för jobbet och blir en utmärkt kraft i arbetet med att lyfta digitaliseringen i samhällsbyggandet ytterligare, säger Svante Hagman, styrelseordförande för BIM Alliance.

– Digitaliseringens intåg i samhällsbyggnadssektorn sker här och nu och vi har kraftfulla verktyg att använda för hållbar samhällsbyggnad. Jag är glad över förtroendet att få arbeta tillsammans med aktörerna i BIM Alliance som har stor kompetens och drivkraft för utveckling av sektorn. Mitt uppdrag är synliggöra vinsterna för beslutsfattare i både privat och offentlig verksamhet och driva på förändringar, säger Susanne Nellemann Ek.

– Vi ser framemot att få Susanne Nellemann Ek som ny kollega på IQ Samhällsbyggnad. Med sin bakgrund och sina erfarenheter kommer hon att knyta ihop flera områden inom samhällsbyggandet och bidra till IQ Samhällsbyggnads arbete med att ta Sverige till en tätposition i hållbart samhällsbyggande, säger Anita Aspegren, vd IQ Samhällsbyggnad.

Susanne Nellemann Ek ersätter Olle Samuelson, som har blivit utsedd till adjungerad professor vid Luleå tekniska universitet och därför lämnar vd-posten.

För ytterligare information kontakta:

Anita Aspegren, vd IQ Samhällsbyggnad, 070–384 45 55, anita.aspegren@iqs.se

Svante Hagman, styrelseordförande BIM Alliance, 070-588 22 20, svante.hagman@outlook.com

Susanne Nellemann Ek, tillträdande vd BIM Alliance, 070-311 51 13, nellemann.ek@hotmail.com

Om IQ Samhällsbyggnad

IQ Samhällsbyggnad är en unik medlemsorganisation för företag och organisationer i samhällsbyggnadssektorn som är intresserade av forskning och innovation. Vi kombinerar forsknings- och innovationsfrågor med gränsöverskridande samverkan och verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, politik, civilsamhälle och akademi. www.iqs.se

Om BIM Alliance

BIM Alliance är en sektorsdriven förening som arbetar för bättre samhällsbyggande med hjälp av BIM, digital strukturerad informationshantering. www.bimalliance.se

Fler nyheter

Uppdaterad den