Aktivt resande innebär att vi människor på ett fysiskt aktivt sätt förflyttar oss – alltså att vi rör på oss. Det har positiva effekter på såväl folkhälsan, klimatet och nyttjandet av infrastrukturen. Vi vet att personer som går, cyklar och åker kollektivt inte bara får ett bättre välmående utan även förflyttar sig hållbart samtidigt som ett aktivt resande också skapar utrymme i staden för andra viktiga funktioner än transporter. Tyvärr medför ett ökat antal resor till fots eller med per cykel att fler och fler skadas och dör. Årligen skadas mellan 2 000 och 3 000 oskyddade trafikanter.

En bra idé

Har du en lösning för att göra det säkrare och enklare att gå, cykla och åka kollektivt? Behöver din idé utvecklas för att kunna kommersialiseras till gagn för medborgarna? I en ny utlysning erbjuds 10 aktörer 100 000 kronor för att utveckla sin idé. Därefter erbjuds 2–4 förslag 500 000 kronor för koncept­utveckling. Via en så kallad förkommersiell upphandling kan du och ditt företag på stöd såväl ekonomiskt som via tillgång till våra experter inom säkerhet, miljö och hälsa.

Utlysningen har en budget på 3,5 miljoner kronor. Utlysningen öppnar den 10 september 2019 och stängs den 1 november 2019. Föreslagen lösning för väntas vara utvecklad och redo för demon­stration/test till hösten 2020. Utveckling av nya lösningar som stödjer ett aktivt resande. Det kan vara en ny tjänst, en smart produkt eller något helt annat. Lösningarna ska kunna testas i verklig miljö och genom ­förs i Uppsala och Skellefteå. Alla juridiska personer, till exempel företag, ideella organisationer med flera, kan söka medel i utlysningen.

Mer information finns på trafikverket.se/aktivtresande där också ansökningshandlingar finns att tillgå från den 10 september 2019.

Efter projektet

Trafikverket och kommunernas ambition är att personer och företag ska kunna sälja sina smarta produkter och erbjuda sina innovativa tjänster på marknaden. Målsättningen är att lösningarna ska bidra till säkrare och mer aktiva resor som också är hållbara utifrån FNs Agenda 2030.

Seminarium om innovationsupphandlingen Aktivt resande

För att underlätta för aktörer att lämna in ansökan till upphandlingen Aktivt resande genomför Trafikverket ett inledande seminarium som ger svar på frågor om upphandlingen. Seminariet är kostnadsfritt och inkluderar lunch. Det finns även möjlighet att delta i seminariet digitalt via Youtube.

Plats: World Trade Center Stockholm, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1

Tid: Måndag 9 september 2019, klockan 13.00−15.30

Sista anmälningsdag är den 3 september, men platserna är begränsade. Anmäl dig på Trafikverkets webbplats.

Uppdaterad den