Nomineringen av forskare till IVAs 100-lista 2020 öppnade den 11 september. Listan med alla forskningsprojekt publiceras i mars nästa år. Då bjuds forskarna på listan in till den nationella mötesplatsen på IVA för företagsledare och forskare - R2B Summit.

– I år riktar IVA strålkastarna på forskare som kan bidra till hållbar tillväxt, säger Malin Mohr, projektledare på IVA. Synligheten ökar chanserna för deras forskning att göra nytta.

Alla kan nominera! För att nominera forskare krävs endast kontaktuppgifter till den som äger och representerar forskningen. Forskare kan givetvis nominera sig själva. Frågan om att delta på listan och R2B Summit går sedan vidare till den som äger forskningen.

Mellan den 11 september och 28 oktober 2019 håller IVA öppet för nomineringar.

Läs mer om nomineringen till IVAs 100-lista 2020

IVAs 100-lista 2020 är nummer två i ordningen. IVAs första 100-lista lanserades i mars 2019 och samlade forskningsprojekt inom digitalisering. Se listan från 2019 här

Bakom initiativet till IVAs 100-lista står IVA-projektet Research2Business. Projektet ska stärka Sverige i att vara ledande på att omvandla akademisk forskning till innovation och konkurrenskraft i näringslivet.

Inom vilka forskningsområden/tillämpningar ska den forskning vara som nomineras?

Till IVAs100-lista 2020 efterlyses forskning med bäring på hållbarhet, inom tekniska och ekonomiska vetenskaper, som kan skapa ett värde för företag eller samhälle i form av kunskap, processer, produkter och affärsutveckling och vara tillämpbar inom:

 • Smart industri
 • Resurs- och energieffektivitet
 • Samhälle och välfärd
 • Infrastruktur
 • Smarta produkter och tjänster
 • Affärsmodeller och cirkulär ekonomi

Tillämpningen som IVA söker ska vara inom något eller några konkreta områden, som:

 • Livsmedel
 • Life science
 • Textil och plast
 • Kapitalvaror i konsumentled
 • Mobilitet, gods- och persontransporter
 • Råvaror och material
 • Byggande och boende
 • Finanser
 • Ledarskap och organisering
 • Värderingsmodeller, riskvärdering, försäkring
 • Juridik, inklusive nya typer av avtal, strategisk användning av juridik som verktyg vid innovation, behov av moderniserade regelverk
Uppdaterad den