Förslaget om att förstärka nedsättningen av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning och utveckling (FoU) syftar till att förbättra möjligheterna för företag att bedriva sådan verksamhet. I dag har företag rätt att göra en nedsättning av arbetsgivaravgifterna med 10 procent för anställda som arbetar med FoU. Avdrag kan göras upp till ett tak på 230 000 kronor per företag och månad.

Den exakta utformningen av förslaget presenteras senare under hösten 2019, då Finansdepartementet kommer remittera en promemoria. Förslaget beräknas kosta 500 miljoner kronor 2020 och 670 miljoner kronor efterföljande år.

Budgetpropositionen för 2020 överlämnas till riksdagen den 18 september och är en del av samarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 april 2020.

Uppdaterad den