Veidekke är ett växande företag som ligger i framkant, bland annat vad det gäller digitalisering i vår sektor, vad tror du att er framgång beror på?

Emile Hamon

– Jag tror att Veidekkes framgång beror på flera saker. En är att vi var så tidiga med att profilera oss inom VDC, vi började med det redan 2008. Vi har också ett årligt certifieringsprojekt inom VDC som fungerar som en motor föra att utveckla våra kunskaper inom företaget.

– Vi har också en plattare organisation än många andra företag och vi är lokaliserade i storstadsregioner. Det gör att vi har en lättare förändringsresa än många av våra konkurrenter. Jag är dessutom övertygad om att våra värderingar inom organisationen spelar en stor roll. Vi har en vilja att vara ”gränselsprängande” och vi vill testa nya saker.

Veidekke väljer att komma med som medlemmar i IQ Samhällsbyggnad. Vad hoppas ni att vårt samarbete ska innebära?

– Jag är övertygad om att samverkan är nyckeln för att lyckas med sektorns digitalisering. När vi är inkluderade i ett projekt står vi för kanske 30 % av arbetet, resterande 70 % ansvarar andra aktörer för. För att vi ska få bästa möjliga resultat behöver alla hänga med. Den aktör som bäst kan samla oss i utvecklingsfrågor är IQ Samhällsbyggnad, och det är en mycket viktig uppgift.

– Vi är också intresserade av att driva politisk påverkan för att få till mer satsningar på utveckling och innovation i sektorn. Som enskilt företag är det väldigt svårt att göra skillnad. Som en del av IQ Samhällsbyggnad kan vi sätta mycket större tryck på politiken.

Kan du berätta om något aktuellt projekt där ni arbetar med forskning och innovation?

– Vi är väldigt aktiva i Smart Built Environment, det strategiska innovationsprogram som drivs av IQ Samhällsbyggnad. Vi är bland annat involverade i projekten Bygg 4.0 och Valla Coach (som det går att läsa mer om på smartbuilt.se). Vi arbetar också ständigt med vår årliga VDC-utbildning, som vi också bjuder in branschen att delat i.

Vad kännetecknar ett lyckat projekt, enligt dig?

– I ett lyckat projekt finns ett lärande och nätverkande, och det leder till riktig förändring. Det kan till exempel handla om att utveckla smarta produkter eller tjänster som sprider sig i branschen. Det är bra att vi kan söka stöd för projekt som vi inte kan driva som enskilda aktörer. Det känns bra att resultaten sedan kommer till nytta för hela branschen.

Har du några tips till våra andra medlemmar att dela med dig av?

– Ja, det är viktigt att vi tar till vara möjligheter för samverkan i sektorn. I projekt är det superviktigt att vara strategisk, att sätta upp mål och att inte ge upp. Vi kommer alltid att stöta på motgångar och det är en del av processen, och vi måste våga misslyckas ibland.

Uppdaterad den