I början av december höll nätverket SIRen sin slutkonferens i Stockholm. En av talarna var IQ Samhällsbyggnads vd Anita Aspegren.

Konferens dokumenterade via film och nu finns filmerna att titta på via Vimeo. Där kan du se och höra talarna från SIRens resultatkonferens samt få veta vad deltagarna tyckte om programmet för dagen.

SIRen, som står för Sustainable Integrated Renovation, har finansierats av Formas och har fungerat som ett nätverk där akademi och bransch har samlats för att bidra till högre hållbarhet inom renovering. Forskningen som bedrivs inom nätverket ”syftar till att radikalt förändra nationell renoveringspraxis genom ökat samarbete, deltagande och holistisk syn på hållbarhet och därmed stärka den svenska konkurrenskraften internationellt”.

SIRen har under vintern även gett ut den populärvetenskapliga antologin ”Hållbar renovering ur ett helhetsperspektiv” som bland annat innehåller texter om varsam och hållbar energirenovering. SIRens forskningsmiljö är kopplad till Nationellt Renoveringscentrum i Lund, och via deras webbplats finns antologin tillgänglig.