E2B2 är det största forskningsprogrammet hittills inom området energieffektivt byggande och boende. E2B2 är Energimyndighetens program där IQ Samhällsbyggnad är koordinator.

Det går att spara mycket energi om man utformar ett kontor som en aktivitetsbaserad arbetsplats jämfört med om de som arbetar där har egna rum. Men forskning inom E2B2 pekar på att effektiviteten kan gå ut över de anställdas välmående och arbetsmiljö. Detta var utgångspunkten för en välbesökt kunskapslunch som hölls på A Working Lab på Johanneberg Science Park i Göteborg.

Läs mer och ladda ner presentationerna från kunskapslunchen på E2B2s webbplats

Uppdaterad den