Artikel har sin grund det sektorsgemensamma inspel till regeringens kommande forskningspolitik som IQ Samhällsbyggnad har samordnat.

Läs hela artikeln på altinget.se

Uppdaterad den