Europeiska kommissionen arrangerar varje år European Capital of Innovation (iCapital) Awards för att utmärka ansträngningar och initiativ i europeiska städer skapta för att stimulera innovation bland medborgare och i städernas samhällsstrukturer. Dessa utmärkelser är viktiga bidrag till EU: s insatser att belöna bästa praxis och lyfta initiativ som syftar till att bygga, förbättra och främja lyckade innovationsekosystem som positivt förändrar livsstilar och levnadsvillkor i stadssamhällen.

Det vinnande bidraget mottar, förutom titeln, en miljon euro och de fem bidragen rankade efter vinnaren mottar 100 000 euro för att vidareutveckla sina innovationsrelaterade aktiviteter. Sista datum för inlämning till årets tävling är den 23 juni. Städer som önskar söka behöver vara från EU: s medlemsstater och/eller länder associerade med Horizon 2020 samt ha minst 100 000 invånare.

Läs mer om tävlingen här och under #iCapitalAwards på Twitter

Uppdaterad den