Uppkopplad byggplats är ett testbäddsprojekt som arbetar med digitaliseringsprojekt på byggarbetsplatser. Projektet fokuserat främst på byggplatsens planerings-, produktions- och försörjningsprocesser. I projektet samarbetar Linköpings universitet med Luleå tekniska universitet och flera olika företag. Syftet är att möjliggöra en hållbar effektivisering av byggandet med digitalisering som katalysator.

Vill du veta mer, kontakta oss!

Terese Lilliehorn, IQ Samhällsbyggnad
Kommunikatör Uppkopplad byggplats
070-682 68 28

Martin Rudberg, professor i bygglogistik, Linköpings Universitet
Projektledare Uppkopplad byggplats
013-28 15 66

Uppkopplad byggplats är ett projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment, vars syfte är att utveckla ett mer hållbart samhällsbyggande utifrån de möjligheter som digitaliseringen ger. Nu lanseras en webbplats för att samla resultat och erfarenheter som kommer ur Uppkopplad byggplats. IQ Samhällsbyggnad är kansli för Smart Built Environment.

– När vi stänger testperioden i slutet av 2020 räknar vi med att ha genomfört runt 25 tester i samarbete med våra testbäddsvärdar. Med bas i kunskapsinhämtningen från testerna jobbar vi vidare mot det långsiktiga målet, att skapa den smarta, uppkopplade byggplatsen med tillhörande smarta försörjningskedjor och planeringsprocesser. Vi vill att Uppkopplad byggplats blir en kunskapsbank som leder till ett tekniskt språng för byggbranschen, säger Martin Rudberg, professor vid Linköpings universitet och projektledare för Uppkopplad byggplats.

Testbäddsverksamheten sker inom fem testbäddsprojekt med olika inriktning. Varje testbäddsprojekt har en eller flera organisationer som testbäddsvärdar. Värdarna leder arbetet med testerna och säkerställer att byggarbetsplatser finns tillgängliga för att genomföra och utvärdera tester.

På den nya webbplatsen uppkoppladbygg.se kan alla intresserade följa arbetet i de fem tesbäddsprojekten:

Sömlös försörjningskedja och säker byggplats, med NCC som testbäddsvärd
Integrerad och dynamisk planering, med Skanska som testbäddsvärd
Mekanisering, automatisering och robotisering, med Peab och Cementa som testbäddsvärdar
Informationstillgänglighet och modellbaserat byggande, med Lindbäcks Bygg och BoKlok som testbäddsvärdar
Samordnad digital infrastruktur, leds av Luleå tekniska universitet, i samverkan med och Linköpings universitet och de övriga testbäddsvärdarna.

Så följ med oss i arbetet när vi kopplar upp byggplatsen!

Uppdaterad den