Digitaliseringen förändrar i grunden både arbetssätt och affärsmodeller i en allt högre takt. Hur påverkar det yrkesrollerna i samhällsbyggnadssektorn och vad krävs av oss i sektorn för att attrahera och behålla rätt kompetens?

Att samarbeta och arbeta digitalt blev självklart för många under vårens pandemi och digitaliseringen tog ett stort kliv framåt inom alla branscher. Samhällsbyggnadssektorn ligger efter många andra branscher i den digitala transformationen och under det här kostnadsfria webbinariet diskuterar vi avgörande frågor för branschen utveckling som:

  • Vilka kompetenser behövs i branschen för att klara ökad digitalisering?
  • Vad krävs för att vi ska kunna attrahera rätt kompetens i konkurrens med andra sektorer och länder?
  • Hur kan vi utveckla befintlig personal?
  • Vilka nya yrkesroller kan vi vänta oss i sektorn?

Detta är det andra i en serie webbinarier arrangerade av: Svensk Byggtjänst, Smart Built Environment, Byggföretagen, Installatörsföretagen och InfraSweden2030.

Anmälan och mer information hittar du här

Program

13.00 Välkommen

Fredrik Bauer, programledare

Utblick mot en osäker och digital omvärld

Mycket är osäkert om framtiden, inte minst efter Coronapandemins inverkan på vårt samhälle. Vilka utmaningar kan vi vänta oss nu inom samhällsbyggnadssektorn med tanke digitaliseringens utveckling och allt fler AI-lösningar? Vilka kompetenser krävs för att lyckas och hur står vi oss i den tilltagande globala jakten på talanger?

Erik Herngren, Senior Partner Kairos Future

Vilka kompetenser behövs och vad utbildar vi till i Sverige?

Myndigheten för yrkeshögskolan bedömer löpande arbetslivets behov av kompetens och bjuder här på en aktuell nulägesbild över vad som är aktuellt just nu och den närmaste tiden.

Jenny Sörby, kommunikationschef Myndigheten för yrkeshögskolan

Hur hanterar finansbranschen sina nya yrkesroller?

Hur lyckas andra branscher och vad kan vi i samhällsbyggnadssektorn lära av deras arbete? Digitalisering och AI har förändrat finansbranschens arbetssätt och medarbetares uppgifter. Du får del av hur SEB tacklar dessa utmaningar och hur branschen arbetar med kompetensutveckling och kompetensförsörjning med hänsyn till den ökade takten av digitalisering.

Sara Öhrvall, Chief Digital, Customer Experience and Communications Officer

Krav och möjligheter för nya yrkesroller när samhällsbyggandet blir digitalt

Panelsamtal med:
Anna Wenner, HR-direktör Skanska Sverige
Tobias Andersson, koncernchef SVEAB
Térèse Kuldkepp, energi- och hållbarhetsstrateg, Incoord
Petter Bengtsson, CEO, ZynkaBIM

14.00 Avslut

Uppdaterad den