Smart Built Environment håller i en innovationstävling för att utveckla idéer för ett hållbart samhällsbyggande. I innovationstävlingen har vi samlat deltagare från många olika organisationer för att medskapa innovationer på platser avskärmade från vardagen.

Anmäl dig till finalen 9 september

Deltagarna är med och utvecklar affärsmässiga innovationer som möter utmaningen: "Att med digital teknik skapa slutna och säkra materialflöden och minska utsläppen i anläggningsbyggande med bibehållen eller förbättrad funktionalitet hos slutprodukten."

Nu har alla fyra tävlande lag kommit in med sina bidrag till finalen. Finalen går av stapeln som ett digitalt event den 9 september och anmälan är öppen för alla som är intresserade av digitalt samhällsbyggande, innovation och cirkulära affärsmodeller.

De tävlande bidragen i innovationstävlingen

KEDJ-A – digital insamling av materialinformation

Tävlingsbidraget består av en digital plattform som automatiskt samlar in, digitaliserar och presenterar data om materialflöden som kommer in och ut från ett anläggningsbygge. Lösning skapar en digital kedja av information som ger en stor affärsnytta för merparten av alla berörda aktörer i anläggningsbyggandet.

Läs mer om tävlingsbidraget

Tävlande i Lag 1: Klas Hall, Kompetenspartner, Elisabet Höglund, Tyréns, Dennis W Schörling, OMoment 22 och Johan Thorell, WSP

CirCol – För digital cirkulär samverkan

Tävlingsbidraget presenterar en plattform för samverkan över gränserna mellan olika aktörer som hanterar berg- och jordmassor. Plattformen syftar till att skapa samarbete inom regioner och tätortsområden och går över gränserna för enskilda projekt. Metoden för samverkan möjliggör att massor kan återvinnas till andra projekt i närheten eftersom det finns ett upparbetat informationsutbyte mellan olika aktörer, och att samarbetet kommer igång tidigt i processen.

Läs mer om tävlingsbidraget

Tävlande i Lag 2: Gauti Asbjörnsson, Chalmers, Markus Rönnegård, WSP, Micael Larsson, Microsoft, Petra Brinkhoff, NCC

3D-bokhylla gör digital information tillgänglig

Tävlingsbidraget presenterar en 3D-baserad “bokhylla” tillgänglig på webben. I 3D-bokhyllan är all information oförvanskad, dynamisk, sökbar, spårbar och kan användas direkt i projektet. Genom plattformen tillgängliggörs information som idag är svårtillgänglig. Syftet är att effektivisera byggprocesser, dela nödvändig information i en obruten kedja och ge en fullständig spårbarhet av data. Förhoppningen är att det i grunden ska förändra vårt beteende när vi bygger och återvinner anläggningar.

Läs mer om tävlingsbidraget

Tävlande i Lag 3: Björn Kalman, VTI, Csaba Prokec, Ängelholms Geodesi, Anton Tholberg, WSP och Lena Furuhovde, Bjerking

The Expert Exchange – sammanför experter, forskare och beställare

Tävlingsbidraget presenterar en innovativ industriplattform som sprider goda exempel till nya marknader och kunder. På plattformen ”The Expert Exchange” presenterar experter och forskare inom olika fält sina referensprojekt och låter kunderna bedöma resultaten. Beställare besöker plattformen för att söka reda på den bästa möjliga lösning för sitt projekt och får tips om kunniga experter. Plattformen presenterar aktuell forskning och hjälper företag att sänka sina kostnader, att minska sin negativa klimatpåverkan och stöttar en cirkulär ekonomi.

Läs mer om tävlingsbidraget

Tävlande i Lag 4: Felix Magnusson, Tyréns, Marjan Mousavi, Rise, Martin Tengsved, Swerock och Carl Zide, Massbalans

Uppdaterad den