Om E2B2

Inom E2B2 arbetar forskare och samhällsaktörer tillsammans för att ta fram kunskap, metoder och verktyg för effektivare energianvändning och för att utveckla byggandet och boendet i samhället.

E2B2 är ett program från Energimyndigheten där IQ Samhällsbyggnad är koordinator.

Till E2B2s webbplats

Vi passade på att ställa några frågor till Anders.

Vad hoppas du kunna tillföra E2B2?

– E2B2 är ett oerhört viktigt program för forskare och samhällsaktörer inom energieffektivt byggande och boende så det ska bli väldigt kul att få vara med och driva och utveckla programmet vidare. Min förhoppning är att jag kan bidra med nya idéer, kunskap och lärdomar från mina erfarenheter av att arbeta i olika samverkansprojekt på KTH.

Finns det något du tycker ska bli extra roligt med ditt nya jobb?

– Jag ser väldigt mycket fram emot att få träffa och samverka med alla människor som på något sätt arbetar inom programmet. E2B2 inrymmer en enormt bred och tvärvetenskaplig expertis så jag är övertygad om att det kommer vara en väldigt lärorik och stimulerande miljö.

Du arbetar även på KTH en del av din tid, vad gör du där?

– På KTH arbetar jag som forskare och är involverad i flera forskningsprojekt med koppling till hållbar stadsutveckling, oftast med särskilt fokus på analys av socio-tekniska system. Jag håller också föreläsningar och seminarier om smarta städer och handleder studenter under projekt- och examensarbeten.

Uppdaterad den