Hej Caroline Wrangsten, du jobbar som biträdande projektledare i JPI Urban Europe. Vad ser du för internationella trender som du tycker att vi borde ta till oss av i Sverige?

Porträtt av Caroline Wrangsten.
Caroline Wrangsten, IQ Samhällsbyggnad.

– Mycket! Sverige ses allt som oftast som föregångsland i både hållbar stadsutveckling och jämställdhet. Men när det kommer till social hållbarhet eller jämlikhet runt våra pampiga stadsutvecklingsprojekt har vi en del att lära från andra länder. Jag tror också att vi skulle ha nytta av att erkänna och främja de informella aktiviteter och värdeskapande som pågår i städer, ofta kopplat till placemaking. Det är viktigt att städer och engelskans ”cities” förstås som samhällen och system – inte bara som en kommun. Här är vissa kommuner i Europa och världen mer agila på att främja informellt värdeskapande än vad är i Sverige. Det gäller att vi inte underskattar vilken (omställnings)effekt mindre projekt kan ha. Det är inte alltid de stora skrytprojekten som levererar mest värdeskapande till flest människor i vardagen.

JPI Urban Europe arbetar med internationell samverkan, finns det några metoder som ni arbetar med som du tycker är särskilt lyckade?

– När jag inledde mitt arbete blev jag imponerad över hur modiga, experimentella och ändå strategiska deltagarna i programmet är. Det är ju inte en lätt kombination! Just nu utvecklar vi till exempel ett ramverk för ”strategisk syntes” som jag tycker alla ska hålla utkik efter. När vi deltar i eller arrangerar internationella event och konferenser får vi ofta som feedback att vi känns ”familjära” i våra mötesplatser. Det tror jag är väldigt bra eftersom det skapar en trygghet hos deltagare som då kan bidra med sitt allra bästa. Internationell samverkan kan ibland bli högtravande och anonym per automatik. Men det är viktigt för långsiktighetens skull att bygga upp en tillit som frigör allas kreativitet. Det är bara tillsammans som vi kan nå synergieffekterna som bygger starkt strategiska program.

Hur hoppas du att den hållbara staden ser ut år 2030?

– Då hoppas jag att världens städer tävlar i jämlik livskvalité inom planetära gränser istället för BNP-tillväxt, direktinvesteringar och fräsigaste skyskrapa. Är det en utopi? Nej, det tror jag inte! Om vi lyckas någorlunda med Agenda 2030 så borde samhället ha ställt om systemen så att utveckling är synonymt med välmående och hållbarhet.

JPI Urban Europe

Målet för JPI Urban Europe är att skapa kapacitet för en hållbar omställning av städer och urbana områden. En hållbar omställning till attraktiva, resurseffektiva och ekonomiskt livskraftiga städer stöds genom gränsöverskridande samordning kring forskning och innovation för stadsutveckling i nära samarbete med medlemsstater i EU och Europeiska kommissionen. IQ Samhällsbyggnad driver programmet tillsammans med andra europeiska FoI-aktörer på uppdrag av Energimyndigheten, Formas och Vinnova.Uppdaterad den