Nu är det klart att Sustainable innovation flyttar in i samma lokaler som IQ Samhällsbyggnad på Drottninggatan 33 i Stockholm. Sustainable Innovation arbetar med hållbar samhällsomställning genom samverkan mellan forskning, näringsliv och offentlig sektor. I fokus är hållbara lösningar inom bebyggelse, mobilitet och energisystem. Vi ställde några frågor till Sustainable Innovation vd, Thomas Sundén om förväntningarna på det närmare samarbetet.

Porträtt på Thomas Sundén.
Thomas Sundén, vd Sustainable Innovation.Den 1 september flyttar Sustainable innovation in i samma lokaler som IQ Samhällsbyggnad. Vad hoppas ni att vårt nya, fysiskt närmare, samarbete ska leda till?

– Sustainable innovaitons syfte är att öka takten i klimat- och energiomställningen genom att snabba upp vägen till marknad och uppskalning av innovationer inom hållbart samhällsbyggande. Genom åren har vi lärt oss vikten av samverkan för att kunna matcha behoven hos näringsliv och offentlig sektor med forskning, lösningar, innovationer, lagstiftning och finansiering. Vi har formulerat modellen för samverkan i vad vi kallar för Sustianable Impact Hub. Det är en neutral plattform som samlar aktörer med olika roller under ett och samma tak. Vår vision är att vi här tillsammans ska samla allt från storföretag och akademi, entreprenörer, städer, kommuner och regioner, investerare och finansiärer, civilsamhälle och nätverk. Här ska hållas möten, workshops, seminarier och presentationer av demonstrationsprojekt. Här ska finnas möjlighet att få hjälp med kommunikation och marknadsföring, projektledning, facilitering, processledning och den nätverksstruktur som är nödvändig för att koppla samman lokala initiativ med relevant forskning och potentiella huvudmän. Resultaten ska också kommuniceras för att stimulera till nya lokala initiativ. För oss är vår samlokalisering med IQ Samhällsbyggnad, Byggherrarna, Fastighetsägarna, Smart Built Environment, Lindholmen Science Park, Altinget, Geoforum, Hålla Nollan, JPI Urban Europe, E2B2, InfraMaint, BIM Alliance, Beast, Wargön Innovation, Place Consulting och HubVille starten på denna resa.

Mötesplats inom samhällsbyggande

IQ Samhällsbyggnad sitter sedan tidigare i samma lokalerna som AFF, BEAst, BIM Alliance, Byggherrarna, Fastighetsägarna Sverige, Geoforum Sverige, Håll Nollan och Lindholmen Science Parks Stockholmskontor. Samtidigt som Sustainable Innovation flyttar Wargön Innovation, Place Consulting och HubVille in på Drottninggatan 33 i Stockholm. Vi blir därmed en ännu starkare mötesplats för forskning, innovation och hållbart samhällsbyggande!

Kan du berätta om något projekt inom hållbart samhällsbyggnad som ni arbetar med och där ni ser att Sverige ligger i framkant? Hur kan andra lära av projektet och ta del av den nytta som kommer ur resultatet?

– Sustainable innovation är med i uppbyggnaden av den lokala färdplanen i Malmö för att nå en klimatneutral bygg- och anläggningssektor 2030. Initiativet som vi tillsammans med Malmö Stad, Midroc, Otto Magnusson Bygg, Wihlborgs och Träbyggnadskansliet drog igång för drygt ett år sedan omfattar nu över 120 lokala, nationella och internationella aktörer. Den utvärdering som vi före sommaren genomförde av arbetet visar att över 80 procent av aktörerna har identifierat sitt nuläge för vad det innebär att nå klimatneutralitet. De har börjat mäta sin klimatpåverkan, tagit fram en egen färdplan integrerad med den egna målstyrningen och börjat integrera LFM30s delstrategier och delmål i sitt vardagliga arbete. Samtidigt har initiativet samlat drygt 30 pågående byggprojekt som siktar på halverad klimatneutralitet 2025, klimatneutralitet 2030 och klimatpositivt byggande 2035. Detta är ett fantastiskt exempel på styrkan i lokal samverkan och bevis på vad starka huvudmän gemensamt kan åstadkomma. Som stöd för att förverkliga färdplanen arbetar vi nu med att bygga en replikerbar modell och sammanlänka arbetet regionalt, nationellt och internationellt. I detta planerar vi som bäst etableringen av en Sustianable Impact Hub i Malmö där initiativets medverkande aktörer ska kunna mötas, innovera, demonstrera, upphandla och löpande kommunicera resultaten på väg mot klimatneutralitet 2030 och hoppas att även kunna sprida denna modell till andra innovativa städer/regioner framöver.

IQ Samhällsbyggnad ska ta Sverige till en tätposition inom hållbart samhällsbyggande. Hur vill Sustainable Innovation bidra på vägen?

– Vi ser fram emot att i samverkan med alla de aktörer som nu samlas på Drottninggatan 33 i Stockholm forma en gemensam stark samverkansplattform för hållbart samhällsbyggande. Vårt bidrag i arbetet är vårt engagemang, vision och kunskap kring hur det Svenska innovationssystemet bör utvecklas för att snabba upp vägen till marknad och uppskalning för innovationer inom hållbart samhällsbyggande. Vi vill också att lokala, nationella & internationella samverkansstrukturer ska byggas upp för att understödja utvecklingen.

Läs mer om Sustainable innovation

Uppdaterad den