En viktig del i arbetet med att ta fram en strategi är att samla in synpunkter från svenska forsknings- och innovationsintressenter. Därför har alla svenska forsknings- och innovationsintressenter möjlighet att bidra till strategin genom en enkätundersökning. Undersökningen genomförs av Vinnova och kommer att vara öppen ftill och med den 1 september. Den 29 september blir det också möjligt att diskutera förslag till strategi under ett digitalt seminarium.

I uppdraget att ta fram ett förslag till en strategi för svenskt deltagande i Horisont Europa, ingår att analysera det svenska deltagandet i pågående och tidigare ramprogram. Analysen tillsammans med synpunkter från aktörerna kommer att ligga till grund för vad som bör känneteckna ett värdefullt och strategiskt svenskt deltagande i Horisont Europa.

Den 30 oktober ska de svenska myndigheterna lämna sitt förslag till utbildningsdepartementet.

Besvara enkäten

Enkäten består av både flervalsfrågor och frågor med fritextsvar. Frågorna handlar om hur du eller din organisation har deltagit i EU:s tidigare ramprogram och planerat deltagande i Horisont Europa.

Besvara enkäten om om EU:s ramprogram Horisont 2020 och Horisont Europa hos Vinnova

Hur lång tid det tar att fylla i enkäten varierar beroende på hur många av frågorna som är relevanta för dig. Men avsätt gärna minst en halvtimme för att besvara frågorna. Din identitet kommer att vara dold och observera att hela enkäten måste besvaras vid samma tillfälle. Sista svarsdatum är den 1 september.

Uppdaterad den