Europa arbetar nu med en ambitiös strategi för att bli den första klimatneutrala kontinenten. Mot bakgrund av EU:s Green Deal och förnyelsen av Urban Agenda for EU är målet att säkerställa livskraft, välstånd och välbefinnande för alla.

JPI Urban Europe är redo att etablera sig som forsknings- och innovationsnavet för samhällsomvandling och samarbetar nu med Europeiska kommissionen för att etablera det långsiktiga programmet Driving Urban Transitions to a Sustainable Future (DUT). Vi vet att det krävs alla typer av urbana åtgärder för att de nödvändiga förändringarna ska kunna realiseras och för att gå från strategi till verklighet måste experter och beslutsfattare arbeta i samförstånd med stadsdelar, städer, kommuner, städer och stadsområden. Därför vi är glada att bjuda in dig att delta i nästa fas på resan mot en hållbar framtid och utforska kommande steg och prioriteringar på JPI Urban Europe Policy Conference Stepping up the Game - Driving Urban Transitions den 12 november 2020 online.

Konferensen kommer att fokusera på hur man omvandlar globala strategier till lokala åtgärder genom att fokusera på:

  • Hur bidrar hållbar stadsutveckling till internationell politik?
  • Vilka är de nästa stegen för att säkerställa kapacitetsuppbyggnad och mobilisering av forskning och innovation i städer?
  • Hur kan vi bäst förbättra och stödja replikering, mainstreaming och uppskalning?.

Tillsammans kommer vi att definiera de nästa stegen för hur vi ska ska gå från forskning till handling och får samhällsomvandlingar att faktiskt hända!

Läs mer om partnerskapet, konferensen och registrera dig här

Konferensen är på engelska!

Uppdaterad den