Tuffo (Teknikutveckling och forskning inom förorenade områden) är ett utvecklingsprogram för förorenade områden i Sverige. Programmet, som drivs av Statens geotekniska institut (SGI), ska leda mot en effektivare och snabbare sanering av förorenade områden. Avsikten är att forskare i samarbete med andra aktörer ska kunna söka medel för teknikutvecklings- och forskningsprojekt.

Mer än 8 miljoner i potten

Forskare kan söka projektmedel, men projekten ska genomföras i samverkan med aktörer i branschen och gärna med nära anknytning till pågående, eller potentiella efterbehandlingsprojekt.

För att ett projekt ska beviljas bidrag krävs en medfinanisering på minst 50 procent från samverkande aktörer. Projekt med flera olika aktörer i branschen prioriteras ofta högre vid utvärderingen eftersom sådana projekt bidrar till en större samverkan och en bättre kunskapsuppbyggnad inom branschen.

Årets utlysning omfattar totalt omkring 8,5 Mkr. Två till fyra projekt kommer att beviljas medel. Du kan även söka medel för 1-åriga projekt eller förstudier. Av årets 8,5 miljoner reserveras 1,5 miljoner till förstudier på högst 500 000 kronor per projekt. Nytt för i år är att även du som redan har ett pågående Tuffo-projekt kan söka bidrag för nya projekt

Ansökningstiden för steg 1 stänger den 24 september.

Inriktning utlysning 2020

Inriktningen på 2020 års utlysning är innovativa lösningar som omfattar åtgärdsteknik som ligger nära praktisk tillämpning.SGI uppmuntrar ansökningar inom forskning och utveckling som innehåller åtgärdsteknik med nära anknytning till praktisk tillämpning. Förorenade byggnader omfattas inte av utlysningen

Uppdaterad den