Kommissionen arbetar för fullt med vilka satsningar och fokusområden som ska prioriteras i Horisont Europa. Men nu finns det möjlighet att tycka till om de kommande satsningarna, på flera olika nivåer.

Första strategiska planen för Horisont Europa

Här finns möjlighet att tycka till om innehåll och utformning av Horisont Europa på en övergripande strategisk nivå. Detta kommer i förlängningen att påverka kommande initiativ o satsningar.

Missions

Här har kommissionen identifierat ett antal fokusområden som man vill arbeta med på ett nytt sätt. Ett missionsinriktat angreppssätt, innebär att olika aktörer arbetar systematiskt i samma riktning mot gemensamma mål. Nu finns det möjlighet att spela in sina egna synpunkter och rösta på de fokusområden inom varje mission som man vill stötta.

Partnerskapsprogramssatsningar inom Horisont Europa

Inom kommande partnerskapsprogram kraftsamlar medlemsländerna tillsammans med kommissionen inom några utpekade områden med gemensam finansiering. Det är fortfarande inte bestämt vilka partnerskapsprogram Sverige kommer att prioritera men redan nu finns kommande förslag publicerade på kommissionens hemsida.

Uppdaterad den