Mellan juni 2019 och juli 2020 organiserade JPI Urban Europe en serie intressentaktiviteter (inom intressentprogrammet AGORA) i syfte att utveckla dilemman kring utveckling och underhåll av det offentliga rummet. Under hela denna process deltog 65 stadsaktörer med olika bakgrund som diskuterade och kombinerade olika erfarenheter och kunskaper för att komma till nya insikter i ämnet. Resultatet blev en rapport, utvecklad av ett tvärvetenskapligt skrivteam, som bryter ner komplexiteten kring offentliga platser och bjuder in till att ta itu med relaterade dilemman.

Läs och ladda ned rapporten här (på engelska)


JPI Urban Europe är ett forskningsprogram som IQ Samhällsbyggnad driver tillsammans med andra europeiska FoI-aktörer på uppdrag av Energimyndigheten, Formas och Vinnova.

Uppdaterad den