Utlysningen omfattade cirka 50 miljoner kronor och projekten som sökte medel ska på olika sätt bidra till energisystemets omställning och en resurseffektiv och energieffektiv byggd miljö.

Om E2B2

E2B2 är det största forsknings- och innovationsprogrammet hittills inom området energieffektivt byggande och boende. E2B2 är ett program från Energimyndigheten där IQ Samhällsbyggnad är koordinator.

– Det är jättekul att så många söker sig till E2B2! Det är ett kvitto på att E2B2 fortsätter vara en välkänd och etablerad plattform för kunskapsbyggande inom energieffektivt byggande och boende, säger Anna Land, programansvarig för E2B2.

– Nu börjar en intensiv period för oss på E2B2s kansli och vi ser fram emot att sätta oss in i alla nya projektidéer, fortsätter Anna.

Beslutsprocessen påbörjas i november och projekten kan starta som tidigast i december 2020. De ansökningar som kommer in till E2B2 bedöms av E2B2s bedömargrupp. Bedömargruppen ger rekommendationer till Energimyndigheten som sedan fattar beslut.

Uppdaterad den