Under mötet får du höra om Smart Built Environments och InfraSweden2030:s öppna utlysningar. Du tar del av formalia och ställer frågor till Formas och Vinnova. Du får också inspiration av pågående projekt i de strategiska innovationsprogrammen. Smart Built Environment bidrar med projektet "BIM i förvaltning – från prototyp till global revolution" som presenteras av Nils Berglund och Jesper Hedlund. Moderator för mötet är Kristina Gabrielii, Smart Built Environments programchef.

Anmäl dig nu!

Ps. Har du inte möjlighet denna gång? Vi håller tre ytterligare webbmöten om utlysningen: 25 november, 8 december och 13 januari.

Uppdaterad den