Hej Johan, vilket är det viktigaste skälet till att du blir medlem i IQ Samhällsbyggnad och vad hoppas du kunna bidra med genom ditt medlemskap?

– Det viktigaste skälet för mig för att bli medlem är det breda nätverket och den viktiga samlingsplatsen som IQ Samhällsbyggnad är. Det är viktiga förutsättningar för den utveckling som samhällsbyggnadssektorn står inför. Jag har tidigare varit delaktig genom min tidigare arbetsgivare, och har varit aktiv i flera olika grupper och seminarier. Det är lärorikt och intressant att engagera sig. För mig kändes det naturligt att bli medlem genom mitt eget bolag eftersom jag har ett stort intresse för den transformation som behöver ske inom sektorn.

Vad behöver samhällsbyggnadssektorn satsa på för att nya kunskaper ska ge bättre effekt?

– Vi behöver arbeta mycket hårdare med att ta vara på nya kompetenser genom att integrera dessa kunskaper i ledningssystem och referensverk. Parallellt behöver vi arbeta med personalens vidareutbildning. Vi behöver låta processansvariga för affärsmodeller och strukturella system i företag och branschorganisationer sätta sig in i hur de kan effektiviseras. Att utvecklas genom nya kunskaper är för mig det enda sättet att ändra organisationers gamla vanor och arbetssätt.

Om du blickar framåt till år 2030, hur hoppas du att samhällsbyggnadssektorn har påverkat det kringliggande samhället?

– Jag hoppas att vi tagit rejäla kliv inom digitaliseringen. Jag hoppas att vi har skapat en högre grad av integration mellan de datakällor vi har och måste skapa för att effektivisera samhällsbyggnadsprocessen. Detta är viktigt för vår trovärdighet och för vår konkurrenskraft. Men allra viktigast är för mig att vi inom hela systemet får till en rejäl förenkling av regelsystem, kontrollsystem och kontraktshandlingar. Vi behöver ha ett mer funktionellt och transparant system som kvalitetssäkrar våra fastigheters och anläggningars hela livstid.

Läs mer om hur du blir medlem i IQ Samhällsbyggnad!

Uppdaterad den