Om E2B2

E2B2 är det största forsknings- och innovationsprogrammet hittills inom området energieffektivt byggande och boende. E2B2 är Energimyndighetens program där IQ Samhällsbyggnad är koordinator.

Horisont Europa är det europeiska ramprogrammet för forskning och innovation som ska genomföras under perioden 2021–2027. Programmet kommer att få en stor betydelse för forsknings- och innovationssystemet, och det finns önskemål om att det svenska deltagandet i EU-projekt ökar.

– E2B2 identifierar nu potential och utmaningar för svenska aktörer inom resurseffektiv bebyggelse att söka och genomföra EU-finansierade forsknings- och innovationsprojekt, berättar Anders Nilsson, biträdande programansvarig på E2B2.

Arbetet utförs i samarbete med koordinatorerna för Energimyndighetens behovsägarnätverk Bebo, BeLok, BeSmå och LÅGAN. Under hösten har en enkätstudie och ett antal djupintervjuer genomförts för att samla in erfarenheter och perspektiv från olika aktörer.

– Vi ser att många aktörer upplever det som komplext och bökigt med EU-projekt och att de höga kraven om rapportering och redovisning avskräcker. Det är samtidigt många av dem som vi har intervjuat som rapporterar att det finns mycket att vinna på att delta, som till exempel nya samarbetsmöjligheter och kännedom om nya marknader, säger Anders.

E2B2 kommer bland annat att lämna råd och rekommendationer för hur aktörer kan få stöd i ansökningsprocessen och genomförandet av EU-projekt, och hur detta kan organiseras och samordnas.

– Vi tror att svenska aktörer har stora möjligheter att delta om de får rätt hjälp på vägen. Kunskap, stöd och draghjälp i processen underlättar betydligt, avslutar Anders.

En preliminär rapport lämnas in till Energimyndigheten innan jul och resultaten väntas presenteras under första halvan av 2021.

Energimyndigheten har tilldelat IQ Samhällsbyggnad uppdraget att genomföra projektet inom ramen för E2B2 och i samverkan med koordinatorerna för Energimyndighetens behovsägarnätverk Bebo, BeLok, BeSmå och LÅGAN.

Uppdaterad den